Dernek Faaliyetleri – 2017

Aralık 25, 2018

1-Derneğimiz yönetim kurulu üyeleriyle yıl içinde nelerin yapılacağı konusunda istişare toplantısında bulunmuşlardır.

2-Yıl içerisindeki olağan toplantısını yapmıştır.

3-Toplantıda bütçe ve faaliyetler okunarak karara bağlanmıştır.

4-Bu toplantı sonunda seçimle yeni yönetim kurulu üyeleriyle, yeni denetim kurulu üyeleri belirlenmiştir.

5-Üyelerimizin cenazelerinde gerekli yardımlar yapılmıştır.

6-Türkmen yaylasındaki türbe yakınında yapılan çeşme suyunun kesilmesi sonucu yeniden ek bir ilave çalışmalarında bulunulmuştur.

7-Mezarlığın kuruyan otlarının biçilmesi sağlanmıştır.

8-Mezarlıktaki sevkiyat suyunun, mezarlığın güney cephesine taşınması yapılmış, sulama hortumları alınmıştır.

9-Aidatların zamanında toplanması için üyelere gerekli duyurularda bulunulmuştur.

9-Yapılacak gerekli projeler için üyelerden görüşler alınmıştır.

Gelecek yıllarda da köyümüz için derneğin ne gibi çalışmalarda ve yardımlarda bulunulması imkanlar ölçüsünde yapılacaktır.

Bu uğurda üyelerimiz ve köylülerimize katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.

Çalışmalar bizden, başarı Allah’tandır.

Sinan ARSLAN
Dernek Başkanı