Yılbaşı ve Noel Kutlamaları

Aralık 27, 2019


Günlerden beri bakıyorum muhafazakar kesim ile laik kesim arasında bir Noel kutlamaları tartışması devam edip gidiyor.
Efendim “Noel Hristiyanların bayramıdır, kutlanmaması gerekir, noel’i kutlayanlar Hristiyanlara benzemiş olacaklarından dolayı çok büyük günah işlemiş olacaklardır”, “Yılbaşını kutlamak asla caiz değildir” diyerek kampanyalar, konferanslar, televizyon programları düzenleniyor.
Yani gerçekten bu yılbaşı kutlamaları ile alakalı keskin bir karşı gelme ve ciddi bir tepki mevcuttur.
Ben ise bu yılbaşı kutlamalarını ciddiye almıyor ve hiç ilgilenmiyorum.
Neden mi?
Allah Resulü (Aleyhisselam) vefat ettikten kısa bir süre sonra onun arkadaşları birbiriyle savaşmış, bu savaşlarda binlerce mümin hayatını kaybetmiştir.
Muaviye, Yezid, Mervan ve Haccac ile başlayan süreçte Emevi yönetimindeki coğrafyada korkunç katliamlar ve acımasızca cinayetler işlenmiştir.
Yezid’in barbar ordusu Bizans ordusu ile birlikte Allah Resulü’nün hicret şehri Medine kuşatılmış binlerce sahabi hunharca öldürülmüş, Allah Resulü’nün arkadaşlarının kızlarına, hanımlarına ve gelinlerine üç gün boyunca hayasızca zulüm edilmiştir (Harre Olayı).

Emevilerin köpeği Haccac bin Yusuf tarafından Mekke basılmış taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakılmamıştır.
Daha sonraki tarihlerde Kur’an tamamen devre dışı bırakılarak iki kollu yepyeni bir din uydurulmuştur.
Allah Resulü’nün adına iftira edilen bu uydurma din doğduğu günden bugüne kadar, ümmeti her türlü işkence ve ızdıraplara mahkum etmiştir.
Kur’an’a en yabancı hatta Kur’an İslam’ına en büyük düşman olan bu iki kollu şirk dini günümüz teknoloji ve bilim çağında bile Kur’an’a en ufak bir geçit vermemektedir.
Bu dünyanın en korkunç ve vahşi batıl dini ümmetin üzerinde karanlık hakimiyetini en kötü bir şekilde sürdürürken, yılbaşı kutlansa ne olur, kutlanmasa ne olur?
Bundan dolayı ben bu yılbaşı ve Noel kutlamaları ile alakalı bir şey söylemeyi abes görüyorum.
Bir yanda dünyanın en karanlık ve apaçık şirk olan bir dini yaşayacaksınız, öbür taraftan Noel kutlamalarına karşı çıkacaksınız.
Hurafe ve yalanları Allah’ın kitabına tercih edenlerin başka bir günahtan söz etmelerinin bir manası var mı?
Rahmet ve hidayet kaynağı olan Kur’an’a sırt çevirenlerin din ve iman adına milleti aldatmalarının haklı bir gerekçeleri bulunur mu?
Bırakın yılbaşı ve Noel kutlamalarını sorgulamayı, dünya milletleri karşısında sizi en rezil ve sefil hale getiren hurafe dininizi sorgulayın.
İslam toplumunda Noel ve yılbaşı kutlamalarını eleştirmek kadar abes bir iş yoktur.
Hani din Kur’an ve Tevhid dini olsaydı, İslam toplumu mükemmel bir ahlaka ve gelişmiş bir medeniyete sahip bulunsaydı, Hristiyan ve Yahudilerle alakalı bir söz söyleme hakkını kendimizde bulabilirdik.
Kur’an’ın bağlam ve bütünlüğüne baktığımızda gayri müslimleri eleştirmekten daha fazla kendini Müslüman görenlere şiddetli bir öz eleştiri mevcuttur.
Şu İslam aleminde yılbaşı ve Noel kutlamalarına getirilecek eleştirilerden önce bizim uydurma dinimizde ve kötü alakamızda o kadar eleştirilecek olumsuzluklar var ki, belki yılbaşı ve Noel kutlamaları en son gelecek konulardandır.
Neden İslam ülkeleri bir araya gelip Suriye, Irak, Afganistan, Pakistan, Yemen,Filistin, Doğu Türkistan, Arakan ve Libya’da sebil gibi akan Müslüman kanını durduracak en ufak bir çaba göstermiyorlar.
Siz yılbaşı kutlamaları ile alakalı konuşurken, mukaddes bölgelerin hadimi!!
Amerika ve İngiltere kölesi Suudi Arabistan Kralı çoktan Hristiyanlığın kucağına oturmuş bulunmaktadır.
Aslında önemli konuları terk edip önemsiz konularla uğraşmak bir Yahudi ve müşrik ahlakıdır.
Bizim durumumuz batan gemisini boyamaya ve süsleme çalışan kaptanın durumu gibidir. Dolayısıyla uydurma ve şirk dini terk edip Kur’an’a dönmeden bizim dini bir konuda söz söyleme hakkımız olamaz.

Ali Aydın