2019 Yılı Derneğin Faaliyetleri

Ocak 1, 2020

Derneğimiz her yıl düzenli bir şekilde yapmış olduğu işleri her yıl bir plan dahilinde üyelere ve köy halkına sunmaktadır. 2019 yılının içerisinde neler yapılmışsa aşağıda sunulmuştur.

  1. Tamirat ve tadilatına 2018 yılında başlanan caminin noksan olan işleri veya yerleri tamamlanmıştır.
  2. Su deposuna gelen su hattı borularının kırılanları yenisiyle değiştirilmiştir.
  3. Su saatlerinin bulunduğu yerdeki, su saatleri şebekesi tümden yenilenmiştir.
  4. Su saatleri deposuna ilave bir müştemilat yapılarak köy muhtarlık odası haline getirilmiştir.
  5. Caminin birkaç halısı alınıp muhtarlık binasına serilmesi  sağlanmış ve bir düzenleme yapılmıştır.
  6. Köylüleri toplayarak, tarlaların saplarını değerlendirmek için bir firmayla anlaşılmış ve alınan bu ücretle de, köy muhtarlık binasının gereken ihtiyaçlarına harcanmıştır.

Yukarıda bahsi geçen tüm konuların uygulanabilmesini ve zamanında bitirilebilmesini sağlamak için başkan, yönetim ve üyelerimizin onayları ve destekleri sonunda başarıyla tamamlanmıştır. Birlik ve beraberliğin her şartlarda yapamadığı şeylerin olamayacağını herkes, üyelerimiz ve köylülerimiz bizzat yaşayarak görmüşlerdir. Yapılan işlerde, alın teri olan herkese, emeği ve ekmeği nasip olan tüm halkımıza ve hasseten üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

 Dernek Başkanı                                                                               Sinan  Arslan