Düğünler

Mart 29, 2015

Halkımızı en çok sevindiren, birleştiren, birbirlerine bağlayan, eski adet ve töreleri ayakta tutan bir manevi harçtır […]

Kültürel Etkinlikler

Mart 15, 2015

Köyümüzün geçmişine yönelik bakıldığında zengin bir folklorik yapısı olduğu görülür. Bu çok önceleri bir alt yapıya […]

Köylülerimizin Bazı Faaliyetleri

Mart 15, 2015

Bu toplumda sınıflar arası pek büyük farklılıklar yoktur. İlk zamanlarda sınıf ve statü pek belirgin değilken, […]

Sosyal Hayat

Mart 15, 2015

Köyümüzün ilk yerlileri ve ondan sonra gelen diğer göçmen kabileleri, bir araya gelerek bir köyü oluşturacak […]

Köyümüzde Yerleşim ve Kabileler

Mart 14, 2015

Şu an köyümüzün  bulunduğu  yerin  kıble  tarafındaki  dereye bilindiği gibi Uzunark denir. Buranın kuzey yamacındaki Omarağaların  evinin  aşağısındaki dulda  olan  buruna  köyün  en eski  yerlisi  olarak  bilinen  kimselerce  veya  kabilesince  ilk yerleşim burada olduğudur. […]

Yönetim Tarihi

Kasım 9, 2007

Bilindiği gibi 1923’te kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin oluşumundan sonra, akabinde mahalli seçimler yapılarak muhtarlar belirlenmiştir. […]

Şehitler

Kasım 9, 2007

Ağızdan Ağıza Söylenenler Halim  ( Hacı Kazım’ın dedesi ) Recep  ( Hacının Halil’in oğlu ) Rıza  […]

Köy Tarihçesi

Kasım 9, 2007

Çok çeşitli nedenlerden dolayı, Orta Asya’dan göçüp Anadolu’ya ilk gelen Türkmen aşireti Selçuklu  Türk’leridir. Büyük  Selçuklu  […]

Coğrafi Konum

Kasım 5, 2007

Köyümüz , Karagüney dağlarının güneyinde,Koçubaba dağlarının da batısında yerini almıştır.Çevremizdeki Dinek dağından sonra ikinci yüksekliğe sahiptir. […]

Gelenekler

Kasım 5, 2007

Her toplumun kendine has olan gelenekleri et ve tırnak gibi birbirlerinden ayrılmaz birer parçasıdırlar. Çok azı […]