Coğrafi Konum

Kasım 5, 2007

Köyümüz , Karagüney dağlarının güneyinde,Koçubaba dağlarının da batısında yerini almıştır.Çevremizdeki Dinek dağından sonra ikinci yüksekliğe sahiptir. Köyümüz bir yayla köyüdür.  Yer yer düz ve çoğunluk dalgalı bir yapıya sahiptir. Sert bir toprak yapısı vardır. Aynı zamanda bir orman köyü olan Selamlı,arazilerinin 1/3 i enerji ormanı olan meşeliklerle kaplıdır.Geçimi tarıma ve hayvancılığa dayanan köyün kullanılan arazileri-nin çoğunluğu gençtir. Bundan dolayıdırki; verim çevrelere göre iyidir.

Dağlık ve ormanlık oluşundan dolayı iklim oldukça serttir. Çiftçilerimiz buna göre tecrübe edinerek uygun bitki tohumları ekerler.Yazları kurak ve serin sayılabilen bir yapıda olduğundan dolayı, yazın yaşaması adeta aranır.Suyun azlığından olacaktırki meyve ve sebze çok azdır.

Hayvancılığa uygun bir araziye sahipken bu fırsat kullanılamaz.Köylülerimiz daha kolay olan buğday tarımıyla meşgüldürler.Selamlı mera ve bozkırları şimdilerde kavuşacağı hayvanlarını beklemektedirler.

Köyümüzün sınırları içerisinde akarsu ve göl bulunmadığından suları yetersizdir.