Komşu Köyler

Kasım 6, 2007

ULAKLI 

Köyümüzün doğusunda bulunan aşağı ve yukarı Ulaklı diye iki parçadan oluşan bir komşumuzdur. Kırşehir sancağının Keskin kazasına bağlı Yörükân Taifesine mensup bir Türkmen köyüdür. Bu bilgi (araştırmacı yazar: Ahmet Dulkadiroğlu’nun “Dünden Bugüne Dulkadiroğulları “ adlı kitabından alınmıştır.

Kuruluşuna ve kimlerin kurduklarına ait bir bilgi yoktur. Bir orman köyü olup, tarım ve hayvancılıkla geçimini sürdürürken, işçi-memur ve esnaf olaraktan şehirlere dağılmışlardır. İstanbul’da büyük çaplı iş yerlerine sahip işverenleri vardır. Komşu köylerle iyi geçimlidir.

BIYIKAYDIN

Yazılı kaynaklara göre bu yerlerde demir çağına dair yaşama bulguları vardır. Roma ve Bizanslardan kalma eserler höyüklerden hala çıkmaktadır. Şu anki köyün kuruluşuna ait bir yazılı bilgi yoktur. (Bunu söylerken, kendim detaylı bir araştırma yapmadığımdan dolayı o cümleyi kullandım).

Köyümüzün güneyine düşen bu komşumuzda tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Tarihi bir zenginliğe sahiptir. Erken yıllarda köyden İstanbul’a gelip çalışanlar şimdilerde işçi çalıştıran ve işveren konumuna gelmişlerdir. Komşu köylerle uyumlu bir sosyal yapıya sahiptirler.

BATTALOBASI

Batı komşumuz olan bu köyün; bir Türkmen köyü olduğu ağızdan ağza anlatılır. Tarihini araştırmaya ihtiyaç vardır. Bir orman köyü ve ana yol üzerinde oluşu bahtını daima açık eylemiştir. Çoğu çevre köylerinin birleşim yeridir. Halkın geçimi tarım ve hayvancılığa dayanır. Çok önceleri şehirlere gidenler olduğu için bu köyden büyük esnaflar, hukukçular, mühendisler ve son zamanlarda da milletvekili dahi çıkarmıştır. Çevre köylere göre gelişmiştir.

KÖSEDURAK

Çamlığı ile meşhur olan batı komşularımızdan bir orman köyüdür. Tarım ve hayvancılıkla geçimini temin eder. İlçe ana yolu üzerinde olmasına rağmen fazla gelişememiştir. Tarihiyle ilgili açıklayıcı bir bilgi bulunamadı. Konar-göçer Türkmen aşiretlerinden olduğu yaşayanlarca söylenmektedir. İşçisi-memuru çok olan bu komşumuzun da oldukça fazla esnafa sahip oldukları bilinmektedir. Çevre komşularıyla iyi geçimlidir.

KUZEY KOMŞULARIMIZ

Kuzeyde bulunanlar Çevrimli (Pörek), Ağaylı, Kalekışla ve Faraşlı köyleridir ki; hepsi orman köyü olarak bilinir. Tarım az, hayvancılık gelişmiştir. Şehirlere göç erken ve çok olduğu için bu köylerden okuyanlar oldukça fazladır. Köyümüzün bu köylerle çok fazla sosyal ilişkileri yoktur.