Yönetim Tarihi

Kasım 9, 2007

Bilindiği gibi 1923’te kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin oluşumundan sonra, akabinde mahalli seçimler yapılarak muhtarlar belirlenmiştir. Bu tarihe kadar Osmanlı döneminde ise bir seçime rastlanmaz. Arşiv kayıtlarından anlaşıldığına göre ; o yerleşim yerinde toplumun önde, zinde, saygın, itibar edilen, güvenilen ve emin olan, doğru-dürüst varlıklı kişilerden kethüda( muhtar ) atanırdı. Bu atama, köylülerden oluşan bir kabul heyeti tarafından nahiye müdürlerine teklif edilir. Nahiye müdürü kendi atayabildiği gibi bazen de atamayı, kazada bulunan kadıya havale ederek muhtarlar belirlenirdi. Herhangi bir nedenden ötürü sorun çıkarsa veya köylüler muhtarı değiştirmeyi isterlerse işte o zaman aynı yol takip edilerek yenisi atanırdı.
Cumhuriyet döneminde 442 sayıyla, çıkarılan 1924 tarihli “köy kanunu”ndan sonra seçimle yöneticiler belirlenmiştir. İlk seçimden 1950’ye kadar sırayla kimlerin seçildiğine dair il ve ilçe arşivlerinde bilgiye rastlanmamıştır. Bu tarihe kadar kimlerin, hangi zamanlarda görev yaptıklarına dair tam sağlıklı bilgi edinilememiştir. Bu aradaki kişiler ise köy büyüklerinin verdiği bilgilere dayanılarak muhtarlar sıralanmıştır, bu nedenle kesinlik ifade etmemektedir.

Muhtar: Halim Arslan
Azalar: Bilinmiyor
Tarih: –.–.1938
Yapılan İşler:Diğer işler pek bilinmemekle beraber, halkın hiç unutamadığı yeşil ekinlerin yazılması, çeçlerin mühürlenmesi bu zamanda yapılmıştır. Halk arasında “urgancı” diye tabir edilen tapu kadastro işlemi yapılmıştır. Tarlalar da vergiye bağlanmıştır.
Muhtar: Ahmet Kaplan
Azalar: Bilinmiyor
Tarih: –.–.1942
Yapılan İşler: Bilinmiyor
Muhtar: Ahmet Kaplan
Azalar: Bilinmiyor
Tarih: –.–.1946
Yapılan İşler: Bilinmiyor
Muhtar: Mustafa Arslan
Azalar: Kadir Eroğlu, Osman Kaplan, Salih Eroğlu, İsmail Şahin
Tarih: 03.09.1950
Yapılan İşler: Bilinebilen sadece, Bıyıkaydın Köyü ile köyümüz arasında sürekli kavgalara neden olan Savgat Yolu en sonunda kadastroca köyümüzün bağ yolu tarafına alınması sağlanarak kavgalara son verilmiştir..
Muhtar: Seyit Mehmet Arslan
Azalar: Kadir Eroğlu, İbrahim Eroğlu, Hüseyin Eroğlu, Osman Solak
Tarih: 07.11.1954
Yapılan İşler: Bilinmiyor
Muhtar: Seyit Mehmet Arslan
Azalar: Bilinmiyor
Tarih: 07.11.1958
Yapılan İşler: Eski cami yıkılarak yenisinin temelleri 1960 yılında atılmıştır.Köyün yolu ilk kez stabilize durumuna getirilmiştir.
Muhtar: Halim Arslan
Azalar: Bilinmiyor
Tarih: –.–.1961
Yapılan İşler: Yapımı devam eden caminin yanı sıra, şu anki okulun temelleri de atılır.1963 yılı içinde cami tamamlanır. Okul ise o yılın eğitim ayına yetiştirilerek hizmete sunulmuştur. Ayrıca harmanları yanan köylülerimiz için yardım çalış maları koordine edilerek mağduriyetleri giderilmiştir. * İhtilâl sonrası kaymakam tarafından köy camisi önünde halkın da onayı ile resen atanmıştır.
Muhtar: Haydar Yılmaz
Azalar: Yaşar Arslan, Cemal Şahin, Mustafa Solak, Hacı Eroğlu
Tarih: 17.11.1963
Yapılan İşler: İlkokulun 1963 yılında eğitime açılmasıyla avlusu tamamlanamamıştı. Yeni okulun avlu duvarı için taş temin edilmesi sağlanmış ve yapımı tamamlanmıştır. Yolların daha iyi konuma getirilmesi için çalışmalar sürdürülmüş ve halkın hizmetine arz edilmiştir.
Muhtar: Dursun Eroğlu
Azalar: Hüseyin Özdemir, Mustafa Eroğlu, Osman Yılmaz, Mehmet Çetinkaya
Tarih: 06.06.1968
Yapılan İşler: 1938 yılında köye açılmış olan yol, tekrar stabilize durumuna getirilir. Harman yerinde yol altındaki köy çeşmesinin yapılması bu dönemdedir. İmam kadrosu olmayan köyümüze, bu kadronun alınması sağlanır. 1969–72 yılları arasında tapu kadastro çalışması yapılarak, arazilerin tapulanması gerçekleştirilir.
Muhtar: Haydar Yılmaz
Azalar: Süleyman Şahin, Adem Eroğlu, Bedir Arslan, Abdullah Eroğlu
Tarih: 11.12.1973
Yapılan İşler: Yıllarca kapalı olan orman arazileri için, iki kez komisyon getirtilerek hazine arazisi konumuna getirilmesi sağlanır. Köyümüze elektriğin getirilmesi için her türlü alt yapı çalışması yapılır ve bir sonraki yönetime devredilir. Yol çalışmaları sürdürülür.
Muhtar: Duran Eroğlu
Azalar: Yusuf Arslan,Dursun Arslan, İhsan Arslan, Hüseyin Solak
Tarih: 18.12.1977
Yapılan İşler: 1977 yılında orman tahdit komisyonunun getirtilerek, orman vasfını kaybetmiş olan 5800 dönümlük arazinin B planı çerçevesine alınması yapılır.1979 yılında elektriğin getirilmesi sağlanır. Delicuma ormanlarının, köyü müz adına tapulanması yine bu dönemde gerçekleşir.
Muhtar: Ali Arslan
Azalar: Refik Eroğlu, H. Sülük Eroğlu, Burhan Eroğlu, Yusuf Solak
Tarih: 24.03.1984
Yapılan İşler: Sadece köy muhtarlığına mahsus olan telefonun, her eve abonelik verilmesi için telefon direklerinin getirilmesi ve bununla ilgili çalışmaların yapılması; olmayan imam evinin ilk defa bina edilmesi; mezarlığın etrafının dikenli telle çevrilme işinin yapılması; köy suyu ve alt yapısı için su projesinin hazırlatılması ve asfalt için gerekli çalışmalar yapılmıştır.
Muhtar: Halim Arslan
Azalar: Refik Eroğlu, H. Sülük Eroğlu, Burhan Eroğlu, Yusuf Solak
Tarih: 26.03.1989
Yapılan İşler: Stabilize olan yolun menfez ve asfaltının yapılması bu dönemde olmuştur. Halvelen’deki suyun çıkartılması,kanallarının açılması, depoların ve trafonun hizmete açılışı yapılarak suyun akıtılması sağlanmıştır. Mezarlık etrafının tel yenileme işi yapılmıştır. Telefonların kişisel hale getirilerek halkın hizmetine sunulmuştur.
Muhtar: Mevlüt Özdemir
Azalar: Osman Yılmaz, Ömer Özdemir, Süleyman Şahin, Hüseyin Solak
Tarih: –.–.1994
Yapılan İşler: Minaresi olmayan köyümüze, minarenin yapılması sağlanarak bu eksik giderilir. Evi ve ev yeri olmayan köylülerimizin bu ihtiyaçlarının karşılanması için, Kırklıoğlu’nun harman yerindeki hazine arazilerinin parsellenmesi yapılmış ve ihtiyaç sahiplerine verilmiştir.
Muhtar: Mevlüt Özdemir
Azalar: İbrahim Solak, Ali Eroğlu, Osman Yılmaz, Süleyman Şahin
Tarih: –.–.1999
Yapılan İşler: Yetersiz olan su için depo ve ilave ek su için çalışmalar sürdürülerek, bu işler de neticelendirilmiştir. Bozulan köy yolumuzun yoğun çalışmalar sonunda, yeniden asfaltlanması sağlanmıştır. Mezarlığın ve köye giriş yollarının ağaçlandırılması yapılmış, maalesef çoğu kırılmış veya sökülmüştür.
Muhtar: Muammer Özdemir
Azalar: Mevlüt Eroğlu, Hüseyin Solak, Yılmaz Çetinkaya, Muammer Eroğlu
Tarih: –.–.2003
Yapılan İşler: Seçimle iş başına gelen bu muhtarımız, kendisince haklı sayılan bazı sebeplerden dolayı istifasını vermiştir. Bundan dolayı zamanın kısa oluşu, herhangi bir hizmete fırsat verilmeden bitmiştir.
Muhtar: Dursun Arslan
Azalar: Bedir Arslan, Ali Arslan, Mevlüt Eroğlu, Hüseyin Solak
Tarih: 05.06.2005
Yapılan İşler: Muhtarlığın istifa sonucu boşalması, neticede bir ara seçim getirmiştir. Bu dönemde selektör binasının yapım sözü alınarak, uygun bir yerin hazırlanması sağlanmış, mezarlık etrafının yeniden kafesli tel ile çevrilmesi yapılmıştır. Ayrıca mezarlık yolunun ve köy içi yollarının yeniden yapılması ve üzerinin kumlanması yapılarak, halkın hizmetine sunulmuştur. Yetersiz olan içme suyuna ek ilave suyun getirilmesi, köy selektör binasının yapılması, köye güneş enerji sisteminin getirilmesi bu dönemde olur.
Muhtar: Refik Eroğlu
Azalar: Veysel Eroğlu, Şevket Eroğlu, Halim Arslan, Süleyman Şahin
Tarih: 29.03.2009
Yapılan İşler: Köyün kuzeyindeki çeşme oluğunun yenilenip genişletilmes, köyün su şebekesinin her şahsa ait saatlerin bulunduğu bir toplama odasının yapılması ve insanların hizmetine sunulması bu dönemde gerçekleşmiştir. Referandum sonucu verilen söz üzerine köy içi ve mezarlık yolları yeniden yapılır. Bir enerji ormanı olan ormanlarımız, seyreltilerek gençleştirilir ve mangal kömürü elde edilmeye başlanır. 2B arazilerinin tapu kayıtları bu dönemde gerçekleşir.

Not : Yukarıda isimleri geçen muhtarlardan başka, çeşitli nedenlerden ( ölüm, istifa, şikayetler sonucu hakimin kararı, kaymakamın resen ataması ) dolayı azalardan oluşmak kaydıyla, değişik zamanlarda değişik kişilerin de, kısa ve uzun süreli olarak muhtarlık yaptıkları görülmektedir. Bunların hangi tarihlerde ve ne kadar süreyle görev yaptıkları kesin olarak belirlenememiştir. Çünkü kişilerin vermiş oldukları birbirlerini tutmayan değişik bilgilerden dolayı kesinlik kazanamadığından sıralama, tarih ve süreyi tam olarak ifade edemedik. Bu kişiler de şunlardır :

 • Topal Hacı
 • Halil
 • Mustafa kâ ,
 • Duran Dönmez,
 • Mehmet Arslan,
 • Abdullah Onbaşı
 • Hocanın Osman
 • Ömer Arslan ( Mehmet Fakının oğlu, Hatıpların )
 • Mustafa Eroğlu ( Döndü’nün oğlu )
 • Hüseyin Eroğlu ( Hacı’nın Halil’in oğlu )
 • Süleyman Yılmaz ( Göğlanın oğlu )
 • Hüseyin Arslan ( Göoşunoğlu )
 • Hasan Özdemir ( Ebenin Hasan )
 • İbrahim Solak ( Atiye’nin Osman’ın oğlu )
 • Mevlüt Eroğlu ( Topalzalif’in Apığın oğlu )