Dernek Faaliyetleri – 2015

Kasım 28, 2015

26.03.2014 yılında kurulmuş olan derneğimiz bir takım işlere girişmiş bulunmaktadır. Dar bir bütçe ve eldeki imkanlarla iş yapabilmenin semeresini ortaya koymuştur. Bundan hareketle :  

1. Tüm kayıtlı üyelerin anında haberdar edilmesi için, topyekun iletişim sisteminin kurulması.

2. Her yıl planlanmış olan yamaç şölenlerinin yapılması.  

3. Cami önüne musalla taşının konulması.

4. Caminin tamirat ve tadilatının projelendirilmesi ve alt yapının hazırlık çalışmaları.

5. 2015 yılı baharından itibaren muhtarlıkla irtibata geçilerek tadilata, tamirata ve helalarının yapılmasına başlanmıştır.

6. 2015 yılı yamaç şöleninin tüm çalışma hazırlıkları bitmişken, cenaze dolayısıyla ertelenmesi.

7. Cami çevresinin kilit taşla donanımının yapılması.

8. Köyümüzün Türkmen yaylasında bulunan türbenin eksiklerinin giderilerek kullanıma hazır hale getirilmesi.

9. Yıl içinde köyümüzden vefat edenlerin üyelerimize anında haberdar edilmeleri sağlanmış.

10. Üyelerimizin vefat eden yakınlarına ait olan cenazelerin, cenaze gider ve gerekli işlerinin yapılması.

11. Her yıl yapılacak olan şölenler için çadırın temin edilmesi. 

Yukarıda bahsi geçen bilumum işler bir buçuk yıl içerisinde dernek başkan ve yönetimince el birliği ile yapılmıştır. Taktir edersiniz ki her yapılan şeylerde eksikler veya hatalar da olacaktır. Bizleri hatalarımızla karşılayacağınızı umut ederek vicdanlarınıza havale ediyoruz. Bundan sonraki işlerimizde hataların olmaması dileği ile herkese hürmet ve saygılarımızla… 

Sinan Arslan 
Dernek Başkanı